На 1 ноември започва традиционната акция „Зима”

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

На 1 ноември започва традиционната акция „Зима”

 

Тя ще протече на три тематични етапа

 

 

На 1 ноември в Силистренска област, както и в цялата страна, стартира традиционната акция на пътна полиция „Зима”. Тя ще протече на три тематични етапа, насочени към отделните категории участници в движението.

През периода 01-10.11.2016 г. дейността на пътна полиция ще бъде фокусирана към превенция над поведението на водачите на пътни превозни средства – основно велосипеди и каруци, чрез провеждане на кампанията „С безопасно пътно превозно средство през зимата”. Ще се следи за спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, каруци и селскостопанска техника по определени пътища, както и за движещи се превозни средства без необходимото оборудване, използване на светлоотразителни жилетки от велосипедистите и др. Датата 2 ноември ще бъде обявена за Ден без велосипедисти – жертви на пътя.

Вторият тематичен етап под наслов „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя” ще протече в периода 11-20.11.2016 г. Ще се извърша активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване от водачите на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. В рамките на този етап датата 16 ноември ще бъде обявена за Ден без пешеходци – жертви на пътя, а на 20 ноември ще се отбележи Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП.

„Безопасно шофиране през зимата” е мотото на третия тематичен етап на акция „Зима”, който ще се проведе в дните 21-30.11.2016 г. Пътните полицаи ще извършват засилени проверки на техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи, над поведението на пътниците, както и на водачите на пътни превозни средства, в т.ч. и спрямо пешеходците. Датата 30 ноември ще бъде обявена за Ден без водачи и пътници в моторните превозни средства – жертви на пътя.

От началото на 2016 г. до 28.10.2016 г. в Силистренска област са регистрирани 322 пътнотранспортни произшествия, 100 от които тежки. Загинали са 14 граждани, а ранените са 130.

За същия период на миналата година автопроизшествията са били 354, 101 от които тежки. Загинали са 14 и са ранени 134 граждани.

 

 

31.10.2016 г.                                        Пресцентър на ОДМВР-Силистра