Резултати за проведен подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Център за обществена подкрепа” - гр.Дулово

2


  ОБЩИНА  ДУЛОВО,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА

 

 7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” №18, тел: 0864/2-30-00, факс: 0864/2-30-20, e-mail: dulovokmet@abv.bg

 

 

Резултати  за проведен подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Център за обществена подкрепа”  - гр.Дулово

 

 

 

Съгласно протокол от 25.01.2017г.и проведен подбор на основание Заповед № 50/17.01.2017г.на кмета на община Дулово  комисията класира следните кандидати:

 

І. КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ:

 

 

Ръководител на Център за обществена подкрепа

 

1.Магдалена Колева Панева – 122т.

 

Социален работник в Център за обществена подкрепа

 

1.Елена Руменова Трендафилова  - Рибитва – 92т.

 

Педагог в Център за обществена подкрепа

 

1.Гюнер Хайредин Мехмед –99т.

 

Психолог в Център за обществена подкрепа

 

1.Райфе Хюсеин Сюлейман – 97т.

 

 

ІІ. НЕКЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ:

 

Ръководител на Център за обществена подкрепа

1.Ахмед Мустафа Байрам -101т.

 

Социален работник в Център за обществена подкрепа

1.Айсел Фикриева Юсуф – 74т.

 

Психолог в Център за обществена подкрепа

1.Ергюл  Ниязи Ибиш – 87т.