Решения на ОС Дулово по протокол 14 от 28.12.2016г.