СТАТУТ на КАРНАВАЛ "ЗЛАТНОТО МАГАРЕ"

   

                             „Светът е оцелял, защото се е смял.    Дулово е оцеляло, защото не е  мълчало.”

 

I.                   Общи положения

     Дуловският карнавал „Златното магаре” се  провежда от 1970 година. Tой се явява неразделна част от Майските културни тържества „Дни на моя град” и остава единствен  по рода си за актуална политическа сатира. В карнавалното шествие с богати и разнообразни  костюми и реквизити участват много колективи и групи от региона. Карнавалът се превръща в емблема на гр. Дулово и в събитие, очаквано с голям интерес от всички.

     Провежда се веднъж на две години на 14 май – Ден на град Дулово.

 

II.                Цели на карнавала

     Карнавалът цели  да се представят чрез средствата на хумора и сатирата актуални политически събития, нравствени проблеми и негативни явления от нашия живот. Карнавалното шествие се явява една голяма и свободна трибуна за критика на човешките „магарии”.

III.              Символика на карнавала

           Карнавалът  „Златното магаре” има следните символи:  наименование, мото и  

     емблема.

 

IV.              Организатори и ръководство

 

           Карнавалът  се организира от община Дулово със съдействието  на Министерство

      на културата. Организационният комитет  се председателства от  кмета на община   

      Дулово.

 

V.                 Правила за участие

    Участниците могат да бъдат от всички възрасти  без ограничение на числеността, след предварително подадена заявка за участие. Формите за изява са колективна и индивидуална. Карнавалът има конкурсен характер с определен награден фонд.

VI.              Финансиране

 

     Разходите по организиране и провеждане на карнавала са от бюджета на община Дулово и от спонсори.

           Конкретното разпределение, разходване и отчитане на средствата се извършва от    

       Организационния комитет.

 

 

Прикачени файлове: