Със заповед № ОХ- 538/05.06.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 3 вакантни длъжности

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – СИЛИСТРА

              гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” № 16, тел. 086 833 257

 

 

 

 

 

 

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 538/05.06.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени   3 вакантни длъжности за oфицери във в.ф 24490-Асеновград и в.ф 54060-Шумен за приемане на военна служба на лица ,които са изпълнявали военна служба.

 

Основни изисквания-да имат висше образование по специалност от професионално направление ,,Военно дело”,да не са по-възрастни от 50 г. към датата на приемане на военна служба , физически здрави, неосъждани, да не са минали повече от 10 г. от датата на освобождаването им от кадрова военна служба, да не са освобождавани от военна служба поради наложено наказание,,уволнение”.

 Срок за подаване на документите 01.08.2017г.

               За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините