Със заповед № ОХ- 543/05.06.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена 1 вакантна длъжност

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – СИЛИСТРА

              гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” № 16, тел. 086 833 257

 

 

 

 

 

 

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 543/05.06.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена   1 вакантна длъжност за oфицер във Военно-топографската служба за приемане на военна служба на лице ,завършило висше училище в страната и в чужбина.

 

 Основни изисквания – ОКС бакалавър по специалност Геодезия  или Маркшайдерство и геодезия, физически здраво, неосъждано,да не са минали повече от 10 г. от датата на освобождаването му от кадрова военна служба,да не е освобождавано от военна служба поради наложено наказание,,уволнение”, разрешение за достъп до класифицирана информация  с ниво ,,секретно”.

 Срок за подаване на документите 21.07.2017г.

               За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините