Този месец безработните плащат здравни осигуровки до 27-и

Този месец безработните плащат здравни осигуровки до 27-и

 

2/23/2017г.

 

За информация: Галина Димова

                               GSM: 0886 88 94 11

 

По закон най-късно до 25 февруари трябва да внесат здравните си вноски за януари всички, които сами се осигуряват за здраве. Това са трайно безработни, които не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и не са регистрирани като самоосигуряващи се лица.

Тъй като тази година 25 февруари е неработен ден (събота), срокът за плащане е първият работен ден, следващ тази дата – 27 февруари, понеделник.

 

Напомняме, че в резултат на увеличението на минималната работна заплата от 1 януари тази година, има нов размер на минималния осигурителен доход - 460 лв., заради което се промени и вноската от безработните, която от 16,80 лв. стана 18,40 лв. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

 

 

Всички лица, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, преди да платят дължимата сума, трябва да подадат в НАП декларация образец 7. Тя се подава също в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението, в офиса на НАП по постоянен адрес. Тоест ако от 1 януари трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до 25 февруари (за т.г. – 27 февруари) трябва да подадете декларация образец 7, както и да внесете дължимата сума.

В декларацията се посочва избраният осигурителен доход, върху който да се заплащат здравни вноски от тях. Ако това не е направено, се смята, че клиентът е избрал да се осигурява върху минималния осигурителен доход.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП.

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.

С електронния калкулатор на НАП гражданите могат автоматично да изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях от 2000 г. до сега.