11 вакантни длъжности за оркестранти на военна служба

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – СИЛИСТРА

              гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” № 16, тел. 086 833 257

 

 

 

 

 

 

 О Б Я В А

    Със заповед № ОХ- 556/08.06.2017г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 11 вакантни длъжности за оркестранти на военна служба –сержанти

в Гвардейски представителен духов оркестър и военните духови  оркестри на Сухопътните войски  и Военноморските  сили за прием на лица, завършили граждански  средни или висши училища в страната и в чужбина

 

Основни изисквания-средно или по-високо образование , физически здрави, психологично пригодни,неосъждани, на възраст до 33 г. (50г.за освободени от военна служба),да покриват нормативите за физическа годност.

 Срок за подаване на документите 11.08.2017г.

             За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините