3 вакантни длъжности за войници

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – СИЛИСТРА

              гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” № 16, тел. 086 833 257

 

 

 

 

 

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 519/01.06.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени   3 вакантни длъжности за войници във военно формирование 22980 - София за приемане на военна служба на лица ,завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

 

Основни изисквания – да имат средно или висше образование по  специалността ,за която кандидатстват, неосъждани, на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова военна служба) към датата на приемане на военна служба,да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната.

 

Срок за подаване на документите 14.07.2017г.

 

             За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините