February 2013

ПОКАНА

На 1 март 2013 г. /петък/ от 12.00 часа в зрителната зала на Общинска администрация - Дулово ще се проведе пресконференция във връзка със стартиране на проект „Помощ в дома“, договор BG051PO001-5.1.04-0105-C0001, финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

ОУ”Христо Смирненски”, гр. Дулово Инициативи, посветени на 140 години от гибелта на Васил Левски

 

1.Участие в общоградското поклонение, посветено на 140 годишнина от гибелта на Васил Левски. Поднасяне на венец пред паметника на Апостола.- 19.02.2013 г.

2.Беседи в часа на класа „Васил Левски – най – светлата личност в българската история”- 18.02.2013 г.

Изработване на постери за живота на Дякона – 1-19.02.2013 г.

Представяне на мултимедийни презентации за дейността на Васил Иванов Кунчев – Апостола в часа на класа - 19.02.2013 г.

 

Любов и още нещо

 

Под този надслов в СОУ“В.Левски“ в Дулово се проведе специално тържество. За неговата идея разказва педагогическия съветник към училището Марияна Йоргова:

 

„Тържество „Любов и още нещо”, а 14 февруари е най- подходящия ден да си поговорим за любов.

Идеята на учениците от клуб „Дебати” да се проведе дискусия за любовта, се обогати от УС с предложения за конкурс между класовете, за най- красива картичка –валентинка, най- подходящ сладкиш за празника и най- оригинално послание до любимия човек.

Всеки клас се включи според възможностите си.