March 2013

Дулово аплодира лауреат на BBC

 

16-годишният Галин Ганчев от Варна изнесе самостоятелен концерт в Дулово тази вечер-28 март. Пианистът е обявен за Млад музикант на годината на БиБиСи – Шропшир за 2012-та.

ОБЯВА

Офиса за военен отчет в община Дулово уведомява всички заинтересовани, че срокът за подготовка на документите за участие в конкурс на обявените 1200 длъжности за доброволния резерв със заповед МЗ ОХ-889/ 21.12.2012г на министъра на отбраната на Република България е удължен до 11.05.2013г.

Информация за условията и необходимите документи може да получите от:

- офис за военен отчет - стая № 35 в община Дулово, 0864/ 2-23-53, 0897745455;

- Областен военен отдел Силистра - ул.Г.С.Раковски" 16, 086/ 83-52-57

- Централно военно окръжие София - www.comd.bg

ОБЯВА "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО" ЕООД

В изпълнение на Заповед № 36/20.03.2013 г. на Управителя на „МБАЛ-Дулово”ЕООД за провеждане на конкурс за длъжностите, определени в чл.68 от Закона за лечебните заведения, чл. 90 и следващите от КТ, обявява конкурс за следните длъжности за срок от 3 години: