July 2014

РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ВЪРБИНО” - 2014

Началото е от 09.30 ч. в местността – „Канагьола”, край село Върбино. Основни организатори на събитието са Община Дулово, НЧ „Развитие-1941”- с. Върбино и съорганизатори - пенсионерските клубове от общината.