August 2014

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Дулово по обособени позиции”, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Автобусна линия от областната транспортна схема: Дулово – Силистра и обратно, с маршрутно разписание № СС-02-006 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Автобусна линия от областната транспортна схема: Дулово – Силистра и обратно, с маршрутно разписание № СС-02-007 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Автобусна линия от областната транспортна схема: Дулово – Силистра и обратно, с маршрутно разписание № СС-02-008

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ!

 

1. В СРОК ДО 14.09.2014 г., ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАТ ДА УПРАЖНЯТ ИЗБИРАТЕЛНОТО СИ ПРАВО В ИЗБОРНОТО ПОМЕЩЕНИЕ, НО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ, ЗАЯВЯВАТ ЖЕЛАНИЕТО СИ В ПИСМЕНА ФОРМА ЧРЕЗ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ПО ПОСТОЯННИЯ СИ АДРЕС /Приложение № 17 по чл. 37, ал.1 и 2 от ИК/. СЪЩОТО МОГАТ ДА НАПРАВЯТ И ПО НАСТОЯЩИЯ СИ АДРЕС, АКО СВОЕВРЕМЕННО СА ПОДАЛИ ИСКАНЕ Приложение № 14 по чл. 36 от ИК.