September 2014

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ/СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ.62 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ДУЛОВО, КАКТО И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА2015Г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Дулово, направление“Социални услуги“, уведомява жителите на града и общината, че от 1 октомври 2014г стартира проект“Обществена трапезария“. Проектът  е за социално слаби жители от град Дулово и селата Черник, Черковна, Водно и Поройно. Продължителността на проекта е за срок от три месеца(01.10.-31.12.2014г).

СЪОБЩЕНИЕ

Звената на Дирекция „Български документи за самоличност“ ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден

 

СЪОБЩЕНИЕ - Младежка заетост

Започва набирането на заявки по схемата „Младежка заетост”

Работодателите, желаещи да се включат в схемата „Младежка заетост”, могат да подават своите заявки в Бюрото по труда в гр. Дулово до 29 септември 2014 г. (включително).

Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на 8 000 младежи на възраст до 29 години включително.