November 2014

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2015г.

На основание чл.84, ал. 2 от Закона за публичните финанси,
каня жителите на града и населените места от общината, представителите на бизнеса, кметове на кметства, кметски наместници, НПО и журналисти
на 02.12.2014г.(вторник) от 17.00 часа
в зала № 1 в сградата на Община Дулово.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО,

В изпълнение на нормативните изисквания за предоставяне на Проекта за бюджет за публично обсъждане от местната общност, ви каня да изпратите вашите мнения, препоръки и предложения за Бюджет 2015г. Писмените ви предложения ще се приемат в деловодството на общината-Iетаж,ст.3. Разчитаме на вашата активност и гражданска позиция в публичното обсъждане за развитието на града ни.

Материалите по ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО за 2015г. са достъпни на интернет страницата на общината, както следва :

Доклад към проекта за бюджет на Община Дулово за 2015г.
Справка за приходите на Община Дулово по проектобюджета за 2015г., съгласно Приложение № 1.
Справка за разпределение на разходите по проектобюджета на Община Дулово за 2015г., съгласно Приложение № 2 и
Разпределение на средствата за капиталови разходи, предвидени в проектобюджета на Община Дулово за 2015г., съгласно Приложение № 3.
На предстоящото обсъждане ще бъдат взети под внимание всички мнения и предложения и ще бъдат вписани вПротокол от публичното обсъждане, който е неразделна част отРешението на Общински съвет Дулово за приемане на бюджета.

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД,

кмет на Община Дулово

В Дулово се проведе Общински конкурс „Пиша вярно и красиво“

За пета поредна година,в събота, ОУ“Христо Смирненски“ организира и проведе единствения в Силистренска област Общински конкурс „Пиша вярно и красиво“. В уникалната инициатива се включиха 42-ма участници отII доIVклас от 10-те общински училища. Конкурсът се провежда по утвърден регламент за участие. Работата на учениците бе наблюдавана от квестори,а специални комисии оценяваха конкурсните творби.

260-килограмова слука за ловците от Дулово

Ловците от дуловската дружинка отстреляха в събота(22.11.2014г) 260 килограмов глиган в района на местността“Караорман“, в гората край село Чернолик, община Дулово.

Ловджиите не са чакали дълго на пусия. След задължителния инструктаж от ръководителя на лова за деня и разпределението по места, към 9 без 15, след 2 изстрела, се разбира, че е отстрелян голям глиган.

Председателят на дружинката,Тодор Стоянов, казва, че такава слука не е имало повече от 6 години в района, за който се грижат дуловските авджии.

П О К А Н А

за публично обсъждане на Отчета на

Бюджет 2013г. на Община Дулово

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Дулово организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Дулово към 31.12.2013 година.