December 2014

ДРАГИ СЪГРАЖДАНИ, СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД ДУЛОВО И ОБЩИНАТА,

Броени часове ни делят от идването на Бъдни вечер и Коледа, дните, в които се обръщаме с усмивка и обич към най-близките си и си пожелаваме да сме здрави и да са щастливи дните ни.

Позволете ми в навечерието на красивите празнични дни и в очакването на Новата 2015 година да ви пожелая най-вече здраве, успехи във всички начинания  и щастливи преживявания.

ПОКАНА

На основание чл.50 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация,Ви каня на съвместно заседание на постоянните комисии,което ще се проведе на 18.12.2014г./четвъртък/, от 14.00 часа, взаседателна зала №13 на Община Дулово, при следния дневен ред:

Разглеждане на предложения по докладни записки, включени в проекто-дневния ред на предстоящото редовно заседание на ОбС.
Други.

Председател ОбС: ……/п/……………

/инж.С.Галиб/