March 2015

Дуловски карнавал „Златното магаре”

Дуловският карнавал „Златното магаре” се провежда от 1970 година. Tой се явява неразделна част от Майските културни тържества „Дни на моя град” и остава единствен по рода си за актуална политическа сатира. В карнавалното шествие с богати и разнообразни костюми и реквизити участват много колективи и групи от региона. Неговото ХI издание ще се проведе на 14.05.2015 г. от 14:00 часа на площад „ Единство”.