October 2015

ОДМВР-Силистра предприема мерки за осигуряване на реда на предстоящите местни избори и националния референдум

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

ОДМВР-Силистра предприема мерки за осигуряване на реда на предстоящите местни избори и националния референдум

Звената „Български документи за самоличност“

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Звената „Български документи за самоличност“

 при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

 
 
 
 
 
 
                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
 
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         за Област СИЛИСТРА, Община ДУЛОВО,

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

 
 
 
 
 
 
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област СИЛИСТРА, община ДУЛОВО,
         населено място ГР.ДУЛОВО, кметство ...............................,  секция № 401

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

 
 
 
 
 
 
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
         Област СИЛИСТРА, община ДУЛОВО,
         населено място ГР.ДУЛОВО, кметство ...............................,  секция № 401