January 2017

Служители на РУ-Силистра задържаха мъж, участвал в извършване на телефонни измами

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Служители на РУ-Силистра задържаха мъж, участвал в извършване на телефонни измами

 

 

 

П Р О Т О К О Л ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2017г. НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

       ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

            

                        7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020

 e-mail: dulovokmet@abv.bg, http://dulovo.bg

 

С В И К В А М ПЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

Изх.№ 18_

23.01.2017 година

 

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ПЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 31.01.2017 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 19/20.01.2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 19/20.01.2017 г.

 

 

Само за ден телефонни измамници отнеха близо 13000 лева и голям брой златни накити и монети от трима силистренци

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

                                               

 

Само за ден телефонни измамници отнеха близо 13000 лева и голям брой златни накити и монети от трима силистренци