February 2017

П Р О Г Р А М А ПО ПОВОД 3-ТИ МАРТ

О Б Щ И Н А   Д У Л О В О

Н Ч   „Н. Й. В А П Ц А Р О В – 1895”

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

ПО ПОВОД

3-ТИ МАРТ

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

02.03.2017 г.(четвъртък) от  17.30 часа

Празничен концерт – салона на читалището

Приемане на изменения в Наредба 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

       7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

 http://www.dulovo.bg

 

                  

                                                

Фирмите без дейност също подават декларации

 

 

Фирмите без дейност също подават декларации

 

2/23/2017г.

 

За информация: Галина Димова

                                  GSM: 0886 88 94 11

 

 

Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през изминалата година, напомнят от НАП. Компаниите, които не са били активни, трябва да попълнят отделен формуляр по образец 1010а.

Този месец безработните плащат здравни осигуровки до 27-и

Този месец безработните плащат здравни осигуровки до 27-и

 

2/23/2017г.

 

За информация: Галина Димова

                               GSM: 0886 88 94 11

 

По закон най-късно до 25 февруари трябва да внесат здравните си вноски за януари всички, които сами се осигуряват за здраве. Това са трайно безработни, които не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и не са регистрирани като самоосигуряващи се лица.