October 2017

Уважаеми жители на община Дулово

Отново честваме празник, който е уникален и няма аналог по целия свят -1 ноември - Деня на народните будители. Приветствам всички вас с празника на духовността, просвещението и културата.

Позволете ми от ваше име да поздравя учителите, читалищните деятели, самодейците, дейците на културата и изкуството, обществениците от нашата община, които днес продължават делото на  предците ни.

Самодейци от две читалища представиха на престижен форум обичаи на турския етнос

В град София самодейци от НЧ”Неофит Рилски-1942”село Чернолик представи обичай                   „ Къносване” от изворния мюсюлмански фолклор, а изпълнители от НЧ”Просвета-1944” село Черник се изяви с ритуален танц „Семах”. Двете групи се включиха и в дефиле с представяне на автентични турски носии.

Представянето бе по покана на Института по етнография и фолклористика с етнографски музей към Българска академия на науките/ИЕФЕМ-БАН/,партньор по проект „Ислямът,това е също нашата история”от Програма „Култура” на Европейската комисия.

СЕДЕМ ВАЖНИ ПРАВИЛА С ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ТВОЯТА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЗИМАТА

СЕДЕМ ВАЖНИ ПРАВИЛА С ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

ЗА ТВОЯТА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЗИМАТА

 

ДВИЖИ СЕ С ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

-       Пътното превозно средство трябва да е технически изправно (чл. 139, ал. 1, т. 1).

Последици: Временно спиране от движение на ППС до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а”).

Пътна полиция стартира акция „Зима”

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Пътна полиция стартира акция „Зима”

 

В рамките й ще бъдат реализирани три тематични кампании