October 2017

УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ ОТ ОБЩИНА ДУЛОВО,

Денят на Св.Иван Рилски – Чудотворец -  19 октомври, който се чества и като                        Ден на българския лекар е чудесен повод да се обърна към всички вас, да ви приветствам и лично да ви  поздравя по повод празника.

Пожелавам ви много здраве, вяра, сили и оптимизъм, за да  докажете за пореден път, че  сте отговорни професионалисти, истински хора  и  защитавате с достойнство високите морални изисквания  на званието – лекар.

СЪОБЩЕНИЕ

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО,  ЧЕ :

 

 

-В СРОК ДО 30.11.2017г. СЕ ПОДАВА МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ /ЕТ, ООД, ЕООД И ДРУГИ/ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО ИМ /БРОЙ НЕОБХОДИМИ  КОНТЕЙНЕРИ/ ЗА 2018г.

 

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ.62 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ДУЛОВО, КАКТО И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА 2018Г.