November 2017

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

На 21 ноември православната църква чества празника Въведение Богородично - Деня на християнското семейство и младеж. На родителите се напомня за духовните им задължения към децата-да ги учат на общочовешките ценности-прави добро, обичай и уважавай близките си, почитай възрастните, търси разбирателството и създавай доверие в твоята искреност, честност и почтеност.

По повод празника се обръщам към всички  с пожелание за здраве и нека ценностите, които се почитат от древни времена бъдат и днес с нас и в нашето ежедневие.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

На 19 ноември отбелязваме Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

На 19 ноември отбелязваме Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия

 

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 16/17.11.2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 16/17.11.2017 г.

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26,  ал.3 и ал.4  от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Дулово, в регламентирания срок по чл.26, ал.4 от ЗНА, считано от 17.11.2017г.

Съобщение за отменено решение на Общински съвет - Дулово

Председателят на Общински съвет - Дулово, на основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съобщава, че с Решение № 114 от 14.11.2017г. отменя   Решение № 290, взето по Протокол № 21/25.07.2017 г. на ОбС-Дулово, в частта му, с която е увеличен броя на групите в детска градина с.Окорш, филиал с.Овен, на две групи и съответно щатните бройки за педагогически и непедагогически персонал и Решение № 308 по Протокол № 22/23.08.2017г. на ОбС-Дулово, с което повторно е прието Решение № 290/25.07.2017г.

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 15/16.11.2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 15/16.11.2017 г.