November 2017

ОТ ПОЛИЦИЯТА ПРЕДУПРЕЖДАВАТ, ЧЕ ОТНОВО СА СЕ АКТИВИЗИРАЛИ ТЕЛЕФОННИТЕ ИЗМАМНИЦИ.

Отново полицията призовава: Не давайте пари на непознати под никакъв предлог.

Подлагайте на съмнение всяко телефонно обаждане, в което някой ви иска парични средства.

Имайте предвид, че няма практика полицията да иска пари от гражданите.

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 10-13.11.2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 10-13.11.2017 г.

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26,  ал.2 и ал.3  от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Дулово, в регламентирания срок по чл.26, ал.4 от ЗНА, считано от 14.11.2017г.

Д-Р АХМЕД ПОЗДРАВИ РАБОТЕЩИТЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ

Д-р Юксел Ахмед, кмет на Община Дулово и Светла Господинова, директор Дирекция “Финанси“ посетиха ЗЖ 1 и 2(Защитени жилища 1 и 2) и ЦНСТ(Център за настаняване от семеен тип), ЦСРИ(Център за социална рехабилитация и интеграция)в Дулово и ДВХПР(Дом за възрастни с психични разстройства)с. Правда.

            Поводът  е 11 ноември-Денят на св.Мина(покровител на беззащитните, болните, сираците и на семейството)-професионален празник на работещите в специализирани социални институции. 

Център за обществена подкрепа- Дулово

На 10.11.2017г в Център за обществена подкрепа- Дулово гостуваха деца от група"Лъвчета" на ДГ „МИР“.

По инициатива на техните учителки- г-жа Събева и г-жа Мустафа - децата посетиха центъра и

на малчуганите беше обяснено какво е ЦОП и с какви деца се работи там. 

Благодарение на учителките, децата от групата и техните семейства,

които дариха дрехи и играчки за потребителите на ЦОП,екипът зарадва нуждаещи се семейства.

 

Двадесет и седем служители на ОДМВР-Силистра наградени по случай професионалния празник на българската полиция

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Двадесет и седем служители на ОДМВР-Силистра наградени по случай професионалния празник на българската полиция

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РДПБЗН - СИЛИСТРА ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 Г. ДО 31.10.2017 Г.

министерство на вътрешните работи

регионалнА дирекция

„Пожарна безопасност и защита на населението” - Силистра

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РДПБЗН - СИЛИСТРА

ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 Г. ДО 31.10.2017 Г.