December 2017

ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове

ОБЯВЛЕНИЕ

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Общински съвет - Дулово чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомявам Ви, че към Общински съвет – Дулово е отправен Протест от Окръжна прокуратура – Силистра, срещу чл.5, ал1, т.5 и т.11 и чл.15, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, който е изпратен по компетентност на Административен съд-Силистра.

 

11.12.2017г.

Председател ОбС-Дулово: П / Не се чете/

/ инж.Сезгин Галиб/

П О К А Н А ПО ПОВОД КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ

О Б Щ И Н А  Д У Л О В О

 

П О К А Н А

 

ПО ПОВОД  КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ

ОБЩИНА ДУЛОВО КАНИ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА  НА

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАПАЛВАНЕ СВЕТЛИНИТЕ НА ЕЛХАТА.

 

 площад „Единство” на 12.12.2017г. (ВТОРНИК) от 16.30ч.

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗА 8-МИ ДЕКЕМВРИ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО, От мое и от ваше име поднасям поздравления към всички настоящи студенти от нашата община по повод 8 декември. Пожеланията към тях са за здраве и успехи в учебната дейност и да им припомним, че ги очакваме да се завърнат в родния си край. Към бившите студенти - посланието е да не забравят ентусиазма и емоцията от студентските години и да помагат на бъдещите студенти да осъзнаят ценността

ПРЕПОРЪКИ ОТ ПОЛИЦИЯТА ПО ПОВОД 8 ДЕКЕМВРИ

Практически препоръки за безопасно движение преди, по време и след студентския празник

За осигуряване на реда по време на празника ще бъдат ангажирани екипи на Охранителна полиция и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Предприети са мерки за засилено полицейско присъствие около местата, където се очаква да има струпвания на празнуващи. Проведени са срещи с представители на местната власт, както и с управителите и охраната на питейните и увеселителните заведения.