December 2017

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ-КОНКУРС-ПРОТОКОЛ

Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ

РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

 

 

Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса при избрания начин и при интервюто.

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТ ЗА ЮРИСКОНСУЛТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДУЛОВО

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТ ЗА ЮРИСКОНСУЛТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДУЛОВО

 

     Днес, 04.12.2017 г. в сградата на Общинска администрация Дулово от 11:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 852 / 06.11.2017 г. на Кмета на община Дулово за класиране на кандидатите от проведения тест за длъжността

 

Юрисконсулт

 

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01-04.12.2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01-04.12.2017 г.

 

 

З декември-Дулово

Д-р Юксел Ахмед, кмет на Община Дулово поднесе поздравителен адрес и паричен подарък на най-голямата в Силистренска област организация на хората с увреждания-ОбС на инвалидите-Дулово. Поводът е Международния ден на хората с увреждания 3 декември. Ръководството на общинската организация, която наброява 414членове, организира празник в местно заведение,  а програмата бе подготвена от самодейци към клубовете на инвалида от общината. Поздравления и подаръци бяха поднесени от 

1 декември-Дулово

По повод 1 декември-Международния ден за борба със СПИН, в Център за обществена подкрепа(ЦОП) - Дулово,

с любезното съдействие и подкрепа на  РЗИ-Силистра имаше

презентация на тема-СПИН (HIV) „Болести предавани по полов път“.

Събитието бе по инициатива на специалистите от ЦОП, а представители на РЗИ Силистра  

запознаха чрез мултимедийната презентация младите хора с рисковете от заразяване

с полово преносимите болести и СПИН.

 В залата присъстваха  ученици от Клуб "Здраве " на ОУ „Христо Смирненски“-Дулово

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, 30.11/01.12.2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, 30.11/01.12.2017 г.