January 2018

НАП напомня на своите клиенти за промени през 2018г

www.nap.bg0700 18 700 Информационен центъре-mail:e. savova@ro19.nra.bg

 

 

НАП напомня на своите клиенти за промени през 2018г.

 

1/4/2018г.

 

 

За информация:  Елка Савова

                    Тел:  086/ 815251

 

 

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 02/03.01.2018 г.

 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 02/03.01.2018 г.

 

 

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 29.12.2017 г.- 02.01.2018 г.

 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 29.12.2017 г.- 02.01.2018 г.

 

 

С П Р А В К А Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове

С П Р А В К А

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 11.12.2017 г. за срок от 14 дни, бе публикуван проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.