February 2018

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

През месец януари 2018 г.  продължава изпълнението на проектните дейности по проект "Независим живот за гражданите на Дулово", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Денят на лозаря и празникът на любовта в Дулово

По повод 14 февруари- Ден на лозаря и винаря-читалището в Дулово, за поредна година, кани жителите на града да  присъстват на традиционния ритуал по зарязване на лозето. Събитието ще се проведе от 10.00ч на лозята в крайградската зона и в него ще се включат самодейци, читалищни дейци.

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 12/13.02.2018 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 12/13.02.2018 г.

 

 

С участието на служители на ОДМВР-Силистра в Кълъраш закриват международен проект за борба с измамите по европейските програми в селското стопанство

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

С участието на служители на ОДМВР-Силистра в Кълъраш закриват международен проект за борба с измамите по европейските програми в селското стопанство