March 2018

Фирмите подават данни за платени доходи на физически лица до 15 март

До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2017 г. доходи на физически лица, посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), са длъжни да представят в НАП справка по образец за тези доходи.

В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи на физически лица от:

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ САМОДЕЙЦИ,

 

       Най-сърдечно ви поздравявам по повод 1 март – Деня на          художествената самодейност!
      Благодарение на работата ви, на вашето трудолюбие и всеотдайност, народното изкуство-в различните негови измерения- присъства в живота ни всеки празничен ден.

     Дейността ви допринася за това местният фолклор да се        утвърждава като национално нематериално културно                     наследство.