May 2018

ДАНЪЦИТЕ КЪМ ДУЛОВО ВЕЧЕ СЕ ПЛАЩАТ ПО ЕГН ИЛИ БУЛСТАТ ПРЕЗ КАСИТЕ НА ИЗИПЕЙ И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ СИСТЕМАТА ИПЕЙ ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО

Местните данъци и такси към Дулово вече могат да се плащат много лесно и 
бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се 
извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а 
на фирмите.

9-ти Май 2018г.

С поднасяне на венци и цветя пред паметниците на Александър Тушков(в с.Межден), на Павел Тихонов и на загиналите във войните жители от Дуловския край бе почетен Денят на победата над хитлерофашизма в Дулово. В чест на Деня на победата и Деня на Европа слово произнесе секретарят на дуловското читалище Петър Георгиев, а мъжката вокална група поздрави присъстващите с известни руски песни. В честването се включиха наследници на загиналите войни във Втората световна война,

Р Е Ш Е Н И Е от заседание на постоянна комисия по конфликт на интереси при ОС – Дулово, проведено на 23.04.2018г

На основание §2, ал.2 и ал.1, т.5, предл.първо от допълнителните разпоредби, във връзка с §67, ал.7 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество , като орган по §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ

 

 постоянна комисия по  конфликт на интереси  при ОС –   Дулово   Р Е Ш И :

 

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 04-08.05.2018 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 04-08.05.2018 г.

 

 

Данъчни проверки в пунктовете за технически прегледи

НАП започва масови данъчни проверки в пунктовете за годишни технически прегледи (ГТП). Освен за издаването на касови бележки и отчитането на оборота, инспекторите ще следят и за спазването на осигурителното законодателство.

Обобщените данни за извършените прегледи, които всички пунктове за ГТП подават към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, са анализирани в приходната администрация, като са съпоставени с данните от фискалните им устройства.

“ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” В РАЙОНЕН СЪД – ДУЛОВО

Във връзка с информационната кампания Дни на отворени врати в органите на съдебната власт и инициативата на Висшия съдебен съвет, Районен съд – Дулово  организира “Ден на отворените врати”, който ще се проведе на 14.05.2018 година /понеделник/ от 10.00 часа до 16.00 часа в сградата на съда, намираща се на адрес: ул. „Васил Левски“  № 12.

Инициативата е в рамките на ежегодните мероприятия и тържества през месец май „ Дни на моя град“.

Поканени са ученици от три възрастови групи от училища в общината.

П Р О Г Р А М А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАЙСКИТЕ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА¬¬ „ДНИ НА МОЯ ГРАД - 2018 „

09 МАЙ   

                   ДЕН НА ЕВРОПА И 73  ГОДИНИ  ОТ ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМА

                   Поднасяне на венци пред паметника на загиналите във войните :

                   9:30  Межден

                   10:30 Дулово

                   11:00 Ден на самоуправлението