May 2018

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 02/03.05.2018 г.

 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 02/03.05.2018 г.

 

 

Удостоверения по БУЛСТАТ ще се издават и по електронен път

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ и предлага на Народното събрание да го приеме. С него се създава възможност за издаване на удостоверение за субектите, вписани в регистъра, въз основа на електронно заявяване, както и за предаването му на заявителя по електронен път. Това ще улесни гражданите, защото няма да им се налага да чакат на гише за издаване на удостоверенията, каквато е практиката сега.

ОУ“Христо Смирненски“ проведе своя празник

С ритуал по посрещане на училищното знаме започна празникът на най-голямото основно училище в община Дулово – ОУ“Христо Смирненски“. С  приветствие към педагогическия колектив, към учениците и гостите се обърна Радка Иванова-директор на учебното заведение. Пред училищния строй тя връчи  грамоти и награди за отличилите се през годината ученици в различните  състезания, надпревари, олимпиади и конкурси. Заместник-кмет „Хуманитарни дейности“Доротея Тотева поднесе поздравления  от името на общинското ръководство. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ ”НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

На 30.04.2018г. приключва  изпълнението на Проект „Независим живот за гражданите на Дулово“, договор BG05M9OP001-2.002-0288  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014–2020.

Проектът , на стойност  874 977.80 лева, се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Срокът за изпълнението на договора беше 19 месеца, считано от 01.10.2016 година.