June 2018

За пета поредна година в село Грънчарово се пяха и играха добруджански песни и танци

40 състава и индивидуални изпълнители от община Дулово, от съседни общини и области  взеха  участие в петото-юбилейно- издание на Фолклорния събор „Грънчарово пее и играе“-2018, провело се в събота, 16 юни. Слънчевото и горещо време не попречи на изпълнителите на добруджански песни и танцовите състави от читалища, пенсионерски клубове, клубове на инвалида , от училища,  да покажат своето изкуство на специално изградената сцена в двора на бившето училище в село Грънчарово.

Пътна полиция провежда акция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!”

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Пътна полиция провежда акция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!”
 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗА РАМАЗАН БАЙРАМ

Позволете ми да се обърна към всички хора от нашата община, изповядващи исляма,
От името на общинското ръководство и лично от свое име, сърдечно ви поздравявам със светлия празник Рамазан Байрам.
Това е празникът, който е съчетал в себе си любов и радост, семейна топлина и уют, разбиране  и  прошка, уважение към родителите и близките ни, милосърдие и съпричастност към нуждаещите се.

Плащания в НАП без такси

От тази година за улеснение на своите клиентите,  НАП предоставя нова услуга - превеждане  на  дължимите данъци и осигурителни вноски, както и на задължения към други институции, събирани от приходната агенция, без такси и комисионни. Безплатните преводи са достъпни за притежателите на банкови карти Mastercard и Maestro,  Bcard на БОРИКА и Visa.

Плащането може да стане по два начина: чрез портала за електронни услуги на НАП т. нар. „виртуален ПОС терминал“ и физическите ПОС терминали, инсталирани на работните места в салоните за обслужване на Агенцията.

УВЕДОМЛЕНИЕ за обществено обсъждане

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата по ОВОС

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.; изм. изцяло, бр. 3 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

Образец на обява за среща за обществено обсъждане

„КАОЛИН“ ЕАД, ЕИК 827182866, седалище и адрес на управление: гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. „Дъбрава“ № 8,