July 2018

329 нарушения на скоростните режими засече пътна полиция за седмица в Силистренска област

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

329 нарушения на скоростните режими засече пътна полиция за седмица в Силистренска област

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

Изх.№ 4612 / 06.07.2018 год.

 

 

Публикувано на информационното табло на 06.07.2018 год.

 

Свалено от информационното табло на ……………… 2018 год.

    

 

         СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

 

        На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредбата за ОВОС ), Община Дулово уведомява всички заинтересовани лица, че:

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 04-06.07.2018 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 04-06.07.2018 г.