August 2018

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

Позволете ми да поднеса  моите най-сърдечни поздравления  по случай  големият празник за всички мюсюлмани- Курбан Байрам!

Празникът  ни учи на почитание към по-възрастните, мъдрост, добронамереност,  толерантност и ни прави още по-отговорни и загрижени  към близките ни хора! Това са общочовешки ценности, които всички хора по света следват и почитат.

Нека и занапред да съхраняваме духа на разбирателството и взаимната търпимост, както и вярата в добротата, в милосърдието и човешките добродетели!

Със зминистъра аповед № ОХ-637/03.08.2018 г. на на отбраната на Р. България са обявени вакантни 35 длъжности за oфицери и 6 за сержанти във Военномедицинска академия

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-637/03.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  вакантни 35 длъжности  за oфицери и 6 за сержанти във Военномедицинска академия.

 

Основни изисквания – образование съответстващо на изискванията на длъжността, да са годни за военна служба физически здрави, неосъждани, психологично пригодни,на възраст до 40 г. за длъжности за офицери и 33 г. за длъжности за сержанти.

Със заповед № РД-02-816/03.08.2018 г. на началника на Национален военен университет,,Васил Левски” е обявен допълнителен прием за попълване на незаети места за обучение на курсанти за учебната 2018/2019 г.

О Б Я В А

 

Със заповед № РД-02-816/03.08.2018 г. на началника на Национален военен университет,,Васил Левски” е обявен допълнителен  прием за попълване на незаети места за обучение на курсанти за  учебната 2018/2019 г.

Специализации , както следва:

  1.Войски за ЯХБЗ и екология.

  2.Полева артилерия.

  3.Противовъздушна отбрана на войските.

  4.Артилерийско инструментално разузнаване.

  5.Зенитно-ракетни войски.

  6.Радиотехнически войски.

  7.Летец пилот.

Мартин Недялков е новият директор на ОДМВР-Силистра

Със заповед на министъра на вътрешните работи Валентин Радев комисар Мартин Недялков е временно преназначен на длъжността директор на ОДМВР-Силистра. Днес той бе представен пред ръководния състав на дирекцията от заместник-главния секретар главен комисар Георги Арабаджиев.

Със заповед № КВ- 339/27.07.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена 1 вакантнa длъжност за сержант в служба,,Военна полиция”

О Б Я В А

 

Със заповед № КВ- 339/27.07.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена   1 вакантнa длъжност за сержант  в служба,,Военна полиция” – Плевен за приемане на военна служба на лица ,изпълнявали кадрова военна служба

 

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд-Силистра Мандат 2019-2022 г.

С П И С Ъ К

 

на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към

Окръжен съд-Силистра  Мандат 2019-2022 г.

 

 

 

 

  1. БЮРХАН ХАСАН ШЕВКЕД
  2. ГЮРСЕЛ БЕЙХАН МУХАРЕМ
  3. ЙОРДАНКА ЦОНЕВА КОПРИНДЖИЙСКА
  4. ЙОРДАН МИНЧЕВ ЙОРДАНОВ
  5. ТАХИР РАШИД МЕХМЕД