October 2018

„КАОЛИН“ЕАД подари на село Грънчарово нова детска площадка

Дългогодишната надежда на жителите на село Грънчарово за обособяване на специална площадка в централната част с нови детски люлки стана реалност, благодарение на дарението от „Каолин“ЕАД. Местен жител пък изработи и пейки, които допълват облагороденото и красиво място.

Ваня Петрова

Електроразпределение Север АД -съобщава,че

Електроразпределение Север АД -съобщава,че

в четвъртък, 11.10.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Златоклас, в област Силистра.

СЪОБЩЕНИЕ УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ , ЖИТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ , ЖИТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ :

 

НА 31 ОКТОМВРИ ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВТОРАТА/ОКОНЧАТЕЛНАТА/ ВНОСКА НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА  ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2018г.

 

СЪОБЩЕНИЕ УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО,  ЧЕ :

 

 

-В СРОК ДО 30.11.2018Г. СЕ ПОДАВА МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ /ЕТ, ООД, ЕООД И ДРУГИ/ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО ИМ /БРОЙ НЕОБХОДИМИ  КОНТЕЙНЕРИ/ ЗА 2019Г.

 

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

СЪОБЩЕНИЕ

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ.62 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ДУЛОВО, КАКТО И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА 2019Г.

 

„КАОЛИН“ЕАД ПОДАРИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

На 10 октомври д-р Юксел Ахмед-кмет на Община Дулово връчи ключовете на лек автомобил на Стоянка Димитрова управител на Защитените жилища-1 и 2 и на Центъра за настаняване от семеен тип на хора с психични увреждания.

Община Дулово получи като дарение два леки автомобила от фирма „КАОЛИН“ЕАД и общинското ръководство реши единият от автомобилите да е за Защитените жилища и Центъра,в който са настанени 35 потребители. Този автомобил бе крайно необходим за хората и персонала работещ в Центъра и Жилищата и в голяма степен ще облекчи тяхната ежедневна дейност.

Със заповед № ОХ - 731 /30.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 4 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ - 731 /30.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  4 вакантни длъжности за войници  в Централния артилерийски технически изпитателен полигон –Стара Загора.

 

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ДУЛОВО

Приемете от мое име и от името на жителите на града и населените места в общината искрените ни поздравления по повод Международния ден на учителите-5 октомври.

Всички ние и като родители, и като общество сме отговорни за възпитанието на децата си. Но знанията, ценностите и мечтите, които детето, младия човек изграждат, се създават в детската градина,  в  училището, чрез вас-преподавателите