November 2018

Със заповед № ОХ-871/25.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-871/25.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лицe ,завършило гражданско висше училище в страната и чужбина.

 

Със заповед № ОХ- 896/02.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за oфицери

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 896/02.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България  са обявени  2 вакантни длъжности за oфицери във Военно-топографската служба за приемане на военна служба на лица ,изпълнявали военна служба(кадрова военна служба).

 

Център за обществена подкрепа-Дулово организират кампания "Дари пластмасови капачки за детско здраве".

Идеята на организаторите е събраните пластмасови капачки да се предадат за рециклиране и  от един тон капачки да се осигури  апарат за детското отделение към МБАЛ-Дулово.  Капачките ще се предават в сградата на ЦОП-бившето ученическо общежитие.  От Центъра споделят:"Организираме и стартираме кампанията,като се надяваме  да бъде мащабна и жителите на общината да се влючат активно  в тази инициатива,  а самата кампания да се наложи като дългосрочна и ефективна."