April 2019

Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 

Със заповед № ОХ - 307 /27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 42 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ - 307 /27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  42 вакантни длъжности за войници в 68-ма бригада ,,Специални сили” в гарнизон Пловдив.

 

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова  военна служба),да покриват нормативите за физическа годност, да са психологично пригодни.

Със заповед № ОХ-308/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 26 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

 

         Със заповед № ОХ-308/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 26 вакантни длъжности за войници във военните  

      формирования от състава на Стационарната        

       комуникационна и информациона система             

 

 

„Имам бизнес идея!“

Днес стартира онлайн конкурс за млади предприемачи на тема "Имам бизнес идея!", организиран от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерски съвет и Мрежата от 27 Областни информационни центрове за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в страната. Конкурсът е част от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион“ 2019 г. и Националната кампания на Мрежата от ОИЦ.