June 2019

Започват работа българо-румънските екипи по безопасност на движението в районите на Силистра и Кълъраш

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

                                               

 

Започват работа българо-румънските екипи по безопасност на движението в районите на Силистра и Кълъраш