August 2019

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнение на Закона за личната помощ, на 21.08.2019г.  ще стартира  прием на документи за ползватели на лична помощ и асистенти на хора с увреждания.

Документите ще се приемат ежедневно от 09:00 до 16:00 часа в Направление социални услуги на ул. „Кирил и Методий” №11 /бившето общежитие в двора на СУ „Васил Левски”/ет.1 каб.1.

 

Необходими документи за ползватели на лична помощ:

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2018 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичнитефинанси и чл.42, ал.1 от Наредба  № 18 за условията и реда за съставяне на  бюджетнапрогноза за местните дейности и за следващитетри години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинскиябюджет на Община Дулово, организирампровеждане на публичнообсъждане на отчета за изпълнението на бюджет 2018г. на Община Дулово.

Със заповед № ОХ- 683/25.07.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за сержант

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 683/25.07.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa   1 вакантнa длъжност за сержант  в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лицe, изпълнявалo военна служба (кадрова военна служба).

 

Поправка на техническа грешка в Решение № 600-МИ от 9 август 2019 г.

Централна Избирателна Комисия

 

РЕШЕНИЕ

№ 603-МИ

София, 12.08.2019

 

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 600-МИ от 9 август 2019 г. на ЦИК за провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Заповед на РДГ Русе във връзка със заболяването Африканска чума по свинете

Заповед на РДГ Русе във връзка със заболяването Африканска чума по свинете

13/8/2019

 

 

З А П О В Е Д

 

№ 135

 

гр. Русе. 12.08.2019 г.