Самодейци от две читалища представиха на престижен форум обичаи на турския етнос