ЕНЕРГО-ПРО СЪОБЩАВА

На 10.10.2017 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Вокил, с. Окорш

На 11.10.2017 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Черник, с. Овен и промишлена зона Юг - гр. Дулово в област Силистра.

На 12.10.2017 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Руйно, с. Яребица, с. Правда, с. Заград в област Силистра.

На 13.10.2017 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Межден, с .Козяк, с. Върбино, с. Таслаково и с. Колобър в област Силистра.

На 16.10.2017 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Раздел, с. Грънчарово, с. Секулово, с. Скала, с. Прохлада в област Силистра.

На 17.10.2017 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Боил, с. Паисиево, с. Вокил, с. Овен, с. Окорш.

 

На 18.10.2017 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Поройно, с. Брадвари, с. Яребица, с. Правда.

На 25.10.2017 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Секулово, с. Грънчарово, с. Прохлада, с. Раздел.

Wednesday, October 25, 2017 - 18:00
Категория: