МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – СИЛИСТРА РАЙОННА СЛИЖБА „ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОССТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - ДУЛОВО

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – СИЛИСТРА

РАЙОННА СЛИЖБА „ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОССТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - ДУЛОВО

гр. Дулово,  ул. “ Васил Левски” № 6

 

 

 

 

 

По стара традиция на 14 септември(Кръстовден) пожарникарите в Република България официално отбелязват своя професионален празник .

Този празник е продължение на традицията, чието начало е положено през 1905 г, като на първия пожарникарски събор, по инициатива на, русенския пожарен командир Иван Генков е основано пожарникарско дружество в България и този ден е обявен за годишен празник на пожарникарите .

Традиционно седмицата, в която се пада 14 септември се обявява за „Седмица на пожарната безопасност”, а тази година седмицата ще се чества  от 11 до 15 септември.          

В рамките на седмицата се отбелязва Професионалният празник на служителите от Главна дирекции “Пожарна безопасност и защита на населението” - 14 септември, обявен с Решение № 385 на Министерския съвет от 13.09.1995 г.

Тази година през „Седмицата на пожарната безопасност”, са предвидени следните мероприятия:

 

                     1. Организира се  приемна за жители от Община Дулово  в  РС ПБЗН – Дулово в дните от  11 - 15.09.2017 г.  от 9:30 - 12:00 ч.

                                                                                 

            Телефон за информация и въпроси на граждани :

 

  -за Община Дулово  – 0864-2-25-46, гр.Дулово – ул.”В.Левски” № 6.

                              

                     2. Провеждане на Дни на отворени врати в структурите на ПБЗН, в дните от  11 - 15.09.2017 г..

                      3. Провеждане на пресконференция по актуални въпроси  от дейността на органите за ПБЗН на 12.09.2017 г. 10,00 .

 

4. Провеждане на демонстративно занятие пред гражданството за гасене на пожари и извършване на аварийно-спасителни дейности с оказване на първа помощ на пострадали на  14.09.2017 г. 9,00 ч.

                                                                      

 

                     

 

 

Thursday, September 14, 2017 - 12:30