Областен информационен център – Силистра организира информационна среща в гр.Дулово

Областен информационен център – Силистра

организира

информационна среща

в гр.Дулово

 

на тема

„Развитие на неземеделски дейности“

по Програмата за развитие на селските райони

 /ПРСР/ 2014-2020“

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

Ще Ви представим възможностите по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Процедурата е разделена на три части, както следва:

  • инвестиции, насочени към развитие на занаяти;
  • инвестиции за развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности;
  • инвестиции за производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 

Ще ви запознаем с условията за кандидатстване, допустими кандидати, дейности и разходи, както и с начина на подаване на проектни предложения.

 

Заповядайте на 24 октомври /сряда/ 2018 г., от 10:00 ч., в залата на Община Дулово!

 

Да се информираме ЗАЕДНО!

Wednesday, October 24, 2018 - 17:45
Категория: