ОБЩИНА ДУЛОВО ОТДЕЛ КУЛТУРА ВИ КАНИ

О Б Щ И Н А   Д У Л О В О   

О Т Д Е Л   К У Л Т У Р А

        

 ВИ КАНИ НА

 

     ОБЩИНСКИ ПРЕГЛЕД НА

      ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ

 

 

31 март 2018г.-събота   в   НЧ ”Н.Й.Вапцаров - 1985”

       09:00 часа                                гр. Дулово

 

Saturday, March 31, 2018 - 08:00
Категория: