ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове

ОБЯВЛЕНИЕ

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Община Дулово чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за управление на общинските пътища.

Предложенията се депозират в информационния център в сградата на общината - ет.І, ст. № 3, гр.Дулово, ул. „Васил Левски” № 18  или на   е-mаil  адрес:  dulovokmet@abv.bg , за контакти: 086423030.

Monday, May 29, 2017 - 14:30
Категория: