ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2017г ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА ПО СЪБИРАНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2017г.

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020

e-mail: dulovokmet@abv.bg, http//dulovo.bg

 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

7650 гр.Дулово,ул.”Васил Левски”18,тел.0864/ 2-53-50; 2-22-17, еmail:direkciamp@abv.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,    ЖИТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ :

 

ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2017г  ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА ПО СЪБИРАНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА  ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2017г.

 

В ОБЩИНА ДУЛОВО НЯМА ПРОМЯНА В РАЗМЕРА НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪКА ВЪРХУ  ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СПРЯМО МИНАЛАТА ГОДИНА.

 

ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ ПРЕДПЛАТИЛИ В СРОК ДО 30.04.2017г. ПЪЛНИЯ РАЗМЕР НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2017г., ПОЛЗВАТ 5% ОТСТЪПКА.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ПЛАТЯТ В БРОЙ В КАСАТА НА ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ” В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ВЪВ ВСИЧКИ КМЕТСТВА НА ОБЩИНАТА  ИЛИ  ПО БАНКОВА СМЕТКА:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

БАНКОВА СМЕТКА-BG32FINV91508415830421

БАНКОВ КОД – FINVBGSF

БИН- ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ -442100

БИН- ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ- 442400

БИН – ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА- 442300

 

През 2017г.,от Община Дулово,няма да се изпращат писма (съобщения) за местните данъци и такси.

Справки и информация за дължимите данъци и такса за битови отпадъци се дават от служителите във всички кметства на общината, в дирекция „Местни приходи“ гр.Дулово, а също  и от сайта на НАП –портал за електронни услуги-   Е-услуги - с ПИК(персонален идентификационен код).

Sunday, April 30, 2017 - 16:00
Категория: