О Б Я В А

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН– СИЛИСТРА

              гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” № 16, тел. 086 833 257

 

 

 

 

 

 

 

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ - 109 /03.02.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  88 вакантни длъжности за матроси  във ВМС и 4 вакантни длъжности за матроси  във ВВМУ,,Н.Й.Вапцаров”.

 

Основни изисквания-средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41г. за освободени от военна служба).

 

Срок за подаване на документите 17.03.2017г.

 

             За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините

Friday, March 17, 2017 - 16:30
Категория: