Със заповед № ОХ- 1059/10.10.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 4 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 1059/10.10.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 4 вакантни длъжности за войници  в НВУ,,Васил Левки”- Велико Търново.

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41г. за освободените от кадрова военна служба), да са психологично пригодни , да нямат друго гражданство , да са водачи на МПС с категории ,,С+Е” и ,,D” .

 

Срок за подаване на документите 24.11.2017г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините, тел. 0885935000

Friday, November 24, 2017 - 11:15
Категория: