Със заповед № ОХ- 1112/26.10.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за сержанти

 

 

 

 

 

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 1112/26.10.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за сержанти във в.ф 28000- Граф Игнатиево  за приемане на военна служба  на лица ,завършили граждански висши училища в страната и чужбина.

Основни изисквания:

- средно или висше образование по специалността,

    за която кандидатстват.

- не по-възрастни от 33 г. , а лицата по чл.141,ал.6

     от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 50 години.

 - физически здрави, неосъждани.

 - психологически пригодни.

Срок за подаване на документите 22.12.2017г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините

Friday, December 22, 2017 - 09:15