Със заповед № ОХ- 391/08.05.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 14 вакантни длъжности за приемане на оркестранти на военна служба

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 391/08.05.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 14 вакантни длъжности за приемане на оркестранти на военна служба

в Гвардейски представителен духов оркестър и военните духови  оркестри на Сухопътните войски  и Военновъздушните  сили за прием на лица, завършили граждански  средни или висши училища в страната  и в чужбина.

Основни изисквания - средно образование или по-високо ,да са годни за военна служба, физически здрави, неосъждани, на възраст до 33 г(50 г. за освободени от кадрова военна служба).

 Срок за подаване на документите 27.07.2018г.

 За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините

Friday, July 27, 2018 - 08:00